ბილაინის აპლიკაცი


ლამაზი ნომერი წარმატებულობის მაჩვენებელია
კიდევ არ გადაგიწყვეტიათ?

ჩვენ დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენი ლამაზი ნომერი.

ლამაზი ნომერი ეს ხომ პირველ რიგში მისი მფლობელის წარმატებულობის მაჩვენებელია!

ნომრის შესაძენად საჭიროა თან იქონიოთ პირადობის მოწმობა.

ლამაზი ნომრების კომბინაციები და მათი ღირებულება

 

ნომრების კომბინაცია

XYZ - 568, 597, 592, 579, 571, 574

 

ღირებულება

 

XYZ AA AA AA

5000 ლარი

XYZ A0 00 0A
XYZ A0 00 A0
XYZ AB CC CC
XYZ AB AA AA
XYZ AB BB BB
XYZ AA BB BB
XYZ AB AB AB

450 ლარი

XYZ AAA BBB
XYZ AB BB BA
XYZ A0 00 0B
XYZ A0 B0 B0
XYZ AA BB CC
XYZ AA BB AA
XYZ AA AA BB
XYZ AA AA AB
XYZ AA AA BA

100 ლარი

XYZ A0 00 B0
XYZ AB CD CD
XYZ AA BA BA
XYZ AB BA BA
XYZ AA BA AA
XYZ AA AB AA
XYZ AA AB AB

10 ლარი

XYZ AB AA AB
XYZ AB BB AB
XYZ AB CC DD
XYZ AB AA BB
XYZ AB BB AA
XYZ ABB ABB
XYZ ABA ABA
XYZ AB 00 AB
XYZ AB BB CC
XYZ AB CC BB
XYZ AB AA CC
XYZ AB CC AA

10 ლარი

XYZ AB 00 0B
XYZ AB 00 0A
XYZ AB AB AA
XYZ AB AB BB
XYZ AB AB BA
XYZ AB BA AB
XYZ AA AA BC
XYZ AB CD DC
XYZ AB BA AA
XYZ AB AB BA
XYZ AB BA AB
XYZ AB CC AB

10 ლარი

 

ფასები მითითებულია დ.ღ.გ. - ს ჩათვლით.

 

 

USSD მენიუ
ანტისპამი
Отправить SMS